Der rote Ball Lehrbuch

Der rote Ball Lehrbuch

Der rote Ball (Червената топка)

Образователната серия „Der rote Ball” е предназначена за преподаване на немски език в рамките на 64 учебни часа във 2-ри клас на основното училище. Написана е съгласно предписанията на „Общата европейска референтнаезикова рамка” и отговаря на валидните предписания за преподаване на немски език в основното училище, определени от 

Министерство на образованието на Република България.

Темите, които разглежда образователната серия „Der rote Ball”, е привикването с фонемите посредством приятни възклицания, звуци и други думи от немския език (например:  Ei,ei - Piep,piep - Hurra! -Jippie! - Autsch! - Hatschi! - Tick, tack! и други), буквите, цветовете и числата. Също така се разглеждат изрази за първи контакт на общуване, като например, как да поздравят, как да се представят, как да говорят за родното си място, рожденния си ден, семейството си и други.

Основната лексика се дава по повечето теми изцяло с песни и това е така, защото музиката и песента представляват едно от най-ефективните помощни средства за паметта, с които разполага преподавателят.

По-специално на този първи етап на изучаване на езика използваме „световните езици за комуникация”, които са музиката, песента и играта, тоест създаваме база за общо изразяване между учениците. Така се създава бавно, но стабилно положителна нагласа и интерес към немския език.

Разбира се, че основна роля за успешното преподаване играе преподавателят. Тази роля се подкрепя от един учебник, който създава приятен климат, един учебник, който влияе положително на психическия свят на ученика, създава у него стимули за учене и го води непринудено към знанието. 

В тази основна роля негов съюзник е образователната серия „Der rote Ball”.

Пожелаваме Ви приятно пътуване в света на изучаването на немския език заедно с Вашите ученици.


  • : 750
  • Код на продукта: Der rote Ball Lehrbuch
  • Наличност: В наличност
0 Product(s) Sold
  • 22.00€
  • Без данък: 18.33€